Thân phận mobifone: đi không được ở không xong Reviewed by dhtam on . Hàng loạt doanh nghiệp của Mobifone có xu hướng đi xuống khi gặp phải vật cản VNPT đã “tròng vào cố”. Để “hình thành thị trường viễn thông có từ 3 - 4 tập đoàn, tổng công ty mạnh, phát triển bền vững… theo đúng quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt…”, phải tái cơ cấu VNPT. Một điều khó là tách Mobifone hoặc Vinaphone khỏi VNPT Tin nhà mạng:
Hàng loạt doanh nghiệp của Mobifone có xu hướng đi xuống khi gặp phải vật cản VNPT đã “tròng vào cố”.
Để “hình thành thị trường viễn thông có từ 3 - 4 tập đoàn, tổng công ty mạnh, phát triển bền vững… theo đúng quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt…”, phải tái cơ cấu VNPT. Một điều khó là tách Mobifone hoặc  Vinaphone khỏi VNPT
“Đề án tái cơ cấu VNPT đã xong, chờ Chính phủ phê duyệt, dự kiến là trong quý 1 năm nay”, ông Bùi Quốc Việt, giám đốc trung tâm Thông tin và quan hệ công chúng của VNPT, cho biết. Câu hỏi đặt ra liệu tách Mobifone ra khỏi VNPT có hình thành thị trường viễn thông cạnh tranh hơn???
Thương hiệu mạnh
Những sự cân nhắc các phương án, suy đi tính lại Bộ TTTT cho rằng, phương án tách MobiFone ra khỏi VNPT (sẽ trực thuộc bộ Thông tin và truyền thông) là phương án tốt nhất và cũng là phương án bộ lựa chọn, tách mobifone cũng dễ hiểu vì là nhà mạng lâu năm có nhiều kinh nghiệm, tạo ra được thương hiệu mạnh cho chính mình, ngay cả khi đứng 1 mình, mobifone vẫn là thương hiệu mạnh và hấp dẫn. Trường hợp Mobifone cổ phần thì đây là thương hiệu có giá trị thấp nhất, hấp dẫn nhất các nhà đầu tư trong các công ty thành viên của VNPT.
Sau khi kết thúc mối “lương duyên” với Comvik (Thuỵ Điển) năm 2005 cho đến nay, MobiFone luôn là thành viên đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn nhất cho tập đoàn VNPT. Có lẽ vì là con “cưng” của VNPT mà từ năm 2005, qua bao đời lãnh đạo tập đoàn này, dù nhận được nhiều yêu cầu từ những cấp cao hơn về việc tiến hành cổ phần hoá, nhưng với nhiều lý do khác nhau, MobiFone vẫn ở lại VNPT để tiếp tục “đẻ trứng vàng”. Trong đề án tái cơ cấu lần này (theo tờ trình số 55 ngày 27/9/2013 của bộ Thông tin và truyền thông gởi Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu VNPT), bộ Thông tin và truyền thông đã có một quyết định cương quyết hơn, là phải tách MobiFone ra khỏi VNPT.
Gánh nặng lỗ “tròng vào cổ”
Nếu tách MobiFone ra khỏi VNPT, vật cản chính là VNPT đã “tròng vào cổ” MobiFone hàng loạt doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả, nhất là những doanh nghiệp trong ngành mà VNPT đã đầu tư.
Theo tờ trình số 14697 của bộ Tài chính ký ngày 29/10/2013, trong 62 công ty mà VNPT dự kiến chuyển phần vốn góp, trong năm 2012 đã có nhiều doanh nghiệp lỗ. Gánh nặng nhất là công ty Tài chính bưu điện trong năm 2012 lỗ 635 tỷ đồng, còn hệ thống vệ tinh Vinasat 1 và 2 cũng trong năm này lỗ 411 tỷ đồng, chưa kể chi phí vận hành! Cũng theo ý kiến của Bộ Tài chính, việc chuyển giao vệ tinh Vinasat 1 và 2 sẽ ảnh hưởng đến hoạt động cho hạ tầng mạng quốc gia nói chung, hoạt động doanh thu của MobiFone nói riêng, vì hai vệ tinh này không chỉ kinh doanh mà còn đảm nhận vai trò phục vụ an ninh quốc phòng cho quốc gia.
Phân tích kỹ lưỡng, đắn đo, đại diện Bộ Tài chính cho rằng: “MobiFone cần tiếp tục duy trì là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn của VNPT, và tiếp tục thực hiện cổ phần hoá theo những quyết định trước đây khi còn là bộ Bưu chính viễn thông”.
Một chuyên gia về viễn thông (đề nghị không nêu tên) cho biết, thông điệp trên của Bộ Tài chính “rất mơ hồ, thiếu sức thuyết phục”. Vị chuyên gia này cho rằng, để cổ phần hoá MobiFone phải tốn nhiều thời gian. Cần nói thêm, từ những năm 2007, thực hiện chủ trương cổ phần hoá MobiFone, VNPT đã xác định giá trị doanh nghiệp này nhưng các bước tiếp theo chưa thể thực hiện, vì chưa quyết định được giá trị doanh nghiệp và chưa lựa chọn đối tác chiến lược. “Nếu ý kiến của Bộ Tài chính được thông qua, MobiFone phải làm lại những công việc mà bảy năm trước đã làm. Tốn công sức, tốn tiền của”, vị chuyên gia nhận định.
Rating: 4.5

Thân phận mobifone: đi không được ở không xong

Tin nhà mạng:
Hàng loạt doanh nghiệp của Mobifone có xu hướng đi xuống khi gặp phải vật cản VNPT đã “tròng vào cố”.
Để “hình thành thị trường viễn thông có từ 3 - 4 tập đoàn, tổng công ty mạnh, phát triển bền vững… theo đúng quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt…”, phải tái cơ cấu VNPT. Một điều khó là tách Mobifone hoặc  Vinaphone khỏi VNPT
“Đề án tái cơ cấu VNPT đã xong, chờ Chính phủ phê duyệt, dự kiến là trong quý 1 năm nay”, ông Bùi Quốc Việt, giám đốc trung tâm Thông tin và quan hệ công chúng của VNPT, cho biết. Câu hỏi đặt ra liệu tách Mobifone ra khỏi VNPT có hình thành thị trường viễn thông cạnh tranh hơn???
Thương hiệu mạnh
Những sự cân nhắc các phương án, suy đi tính lại Bộ TTTT cho rằng, phương án tách MobiFone ra khỏi VNPT (sẽ trực thuộc bộ Thông tin và truyền thông) là phương án tốt nhất và cũng là phương án bộ lựa chọn, tách mobifone cũng dễ hiểu vì là nhà mạng lâu năm có nhiều kinh nghiệm, tạo ra được thương hiệu mạnh cho chính mình, ngay cả khi đứng 1 mình, mobifone vẫn là thương hiệu mạnh và hấp dẫn. Trường hợp Mobifone cổ phần thì đây là thương hiệu có giá trị thấp nhất, hấp dẫn nhất các nhà đầu tư trong các công ty thành viên của VNPT.
Sau khi kết thúc mối “lương duyên” với Comvik (Thuỵ Điển) năm 2005 cho đến nay, MobiFone luôn là thành viên đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn nhất cho tập đoàn VNPT. Có lẽ vì là con “cưng” của VNPT mà từ năm 2005, qua bao đời lãnh đạo tập đoàn này, dù nhận được nhiều yêu cầu từ những cấp cao hơn về việc tiến hành cổ phần hoá, nhưng với nhiều lý do khác nhau, MobiFone vẫn ở lại VNPT để tiếp tục “đẻ trứng vàng”. Trong đề án tái cơ cấu lần này (theo tờ trình số 55 ngày 27/9/2013 của bộ Thông tin và truyền thông gởi Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu VNPT), bộ Thông tin và truyền thông đã có một quyết định cương quyết hơn, là phải tách MobiFone ra khỏi VNPT.
Gánh nặng lỗ “tròng vào cổ”
Nếu tách MobiFone ra khỏi VNPT, vật cản chính là VNPT đã “tròng vào cổ” MobiFone hàng loạt doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả, nhất là những doanh nghiệp trong ngành mà VNPT đã đầu tư.
Theo tờ trình số 14697 của bộ Tài chính ký ngày 29/10/2013, trong 62 công ty mà VNPT dự kiến chuyển phần vốn góp, trong năm 2012 đã có nhiều doanh nghiệp lỗ. Gánh nặng nhất là công ty Tài chính bưu điện trong năm 2012 lỗ 635 tỷ đồng, còn hệ thống vệ tinh Vinasat 1 và 2 cũng trong năm này lỗ 411 tỷ đồng, chưa kể chi phí vận hành! Cũng theo ý kiến của Bộ Tài chính, việc chuyển giao vệ tinh Vinasat 1 và 2 sẽ ảnh hưởng đến hoạt động cho hạ tầng mạng quốc gia nói chung, hoạt động doanh thu của MobiFone nói riêng, vì hai vệ tinh này không chỉ kinh doanh mà còn đảm nhận vai trò phục vụ an ninh quốc phòng cho quốc gia.
Phân tích kỹ lưỡng, đắn đo, đại diện Bộ Tài chính cho rằng: “MobiFone cần tiếp tục duy trì là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn của VNPT, và tiếp tục thực hiện cổ phần hoá theo những quyết định trước đây khi còn là bộ Bưu chính viễn thông”.
Một chuyên gia về viễn thông (đề nghị không nêu tên) cho biết, thông điệp trên của Bộ Tài chính “rất mơ hồ, thiếu sức thuyết phục”. Vị chuyên gia này cho rằng, để cổ phần hoá MobiFone phải tốn nhiều thời gian. Cần nói thêm, từ những năm 2007, thực hiện chủ trương cổ phần hoá MobiFone, VNPT đã xác định giá trị doanh nghiệp này nhưng các bước tiếp theo chưa thể thực hiện, vì chưa quyết định được giá trị doanh nghiệp và chưa lựa chọn đối tác chiến lược. “Nếu ý kiến của Bộ Tài chính được thông qua, MobiFone phải làm lại những công việc mà bảy năm trước đã làm. Tốn công sức, tốn tiền của”, vị chuyên gia nhận định.

Tin Mới Hơn


Sim số đẹp online

Ngày nay, hầu như ai cũng cần một điện thoại di động để liên lạc, vì thế bạn đang cần tìm một sim số đẹp, sim hợp tuổi để dùng. Tại simsodeponline.com, với hơn 2 triệu đầu số của các nhà mạng Mobifone, Vinaphone, Viettel, Vietnammobile, bạn sẽ tha hồ lựa chọn một sim số đẹp như ý.
Giao dịch tại simsodeponline.com với hàng triệu sim đẹp, sim vip, sim giá rẻ, bạn sẽ luôn được đăng ký sim chính chủ hợp pháp và nhanh chóng
Tại đây, bạn có thể chọn những sim tam hoa, sim tứ quý, sim thần tài, sim lộc phát hay những sim số tiến dễ nhớ không những tạo nên đẳng cấp mà còn mang lại may mắn cho công việc và cuộc sống của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về phong thuỷ, ý nghĩa các con số và chọn một sim phong thuỷ hợp với tuổi của mình nhất.
SIM SỐ ĐẸP ONLINE

Thông Tin Tài Khoản

Chủ TK : Đỗ Thị Kim Chi
Vietcombank-CN Bến ThànhSố TK : 0071001329159
Agribank-CN Phú Mỹ HưngSố TK : 6160205201843

Tìm nhanh theo loại

 • Sim Lục Quý

  Là sim có 6 số giống nhau. (vd: 0909777777)

 • Sim Ngũ Quý

  Là sim có 5 số giống nhau. (vd: 0906999997)

 • Sim Tứ Quý

  Là sim có 4 số giống nhau. (vd: 0906999978)

 • Sim Tam Hoa

  Là sim có 3 số giống nhau. (vd: 090666789)

 • Sim Tiến Đơn

  Sim có các số trong cùng dãy số là số tiến hoặc cặp số tiến (vd: 0903456789)

 • Sim Tiến Đôi

  Là sim tiến hàng chục 1213. (vd: 0909010203)

 • Sim Thần Tài

  Là sim có cặp đuôi số 39,79 hoặc 3939,7979.

 • Sim Lộc Phát

  Là sim có dãy số 68 hoặc đuôi số 68 ( vd : 01288 686868)

 • Sim Ông Địa

  Là sim có dãy số 38,78 hoặc 3878 ( vd : 01288 787878)

 • Sim Taxi 2

  Là sim taxi co 2 số lặp ( vd : 0122 363636)

 • Sim Taxi 3

  Là sim taxi co 3 số lặp ( vd : 0122 511 511)

 • Sim Taxi 4
 • Sim Kép

  Là số có từng cặp giống nhau 2 số - Đẹp trên danh thiếp - dễ nhớ trên biển bảng quảng cáo ( vd: 0948 22.66.99)

 • Sim Lặp

  Là số lặp đi,lặp lại, dễ nhớ - Độc đáo theo phong cách riêng của bạn

 • Sim Gánh

  Sim có 4 số cuối lặp lại ( vd : 0935 88.8448 )

 • Sim Soi Gương
 • Sim Năm Sinh
 • Sim Đặc Biệt
Các đơn hàng mới Đã chuyển sim
 • 0942260590
  16:19 19-02-2020

  Hoàng Trần Quốc Hải

 • 0916261290
  19:13 08-02-2020

  Nguyễn Hữu Được

 • 0931010207
  08:37 19-01-2020

  Nguyen chuong

 • 0974568426
  13:40 23-12-2019

  Trần Như Ý

 • 01632715371
  15:57 29-11-2019

  nguyen van manh

 • 01685439999
  15:55 29-11-2019

  nguyen van manh

 • 01244918888
  15:53 29-11-2019

  nguyen van manh

 • 0923591990
  15:50 29-11-2019

  nguyen van manh

 • 01686201055
  11:14 26-11-2019

  Vũ Minh Nguyệt

 • 0911030696
  05:16 08-11-2019

  Dương đức lành

 • 0902042386
  13:46 22-09-2019

  Ngô thị ngọc lan

 • 0985300987
  16:00 23-08-2019

  Nguyễn Đình Tiến

 • 0908391118
  08:32 28-03-2018

  lương thị lê hằng

 • 0937290997
  12:49 29-01-2018

  hang

 • 0869869996
  13:46 10-04-2017

  Triệu Hồ Quang

 • 0967218567
  21:30 15-03-2017

 • 0989173371
  08:22 20-11-2014

 • 0907701089
  13:06 22-09-2014

  Nguyễn Thị Ý Mỹ

Tin Tức